Lịch thi và hướng dẫn thi Tiếng Anh đầu vào năm 2021

Sinh viên xem lịch thi và hướng dẫn thi tại website: https://khaothi.tvu.edu.vn/