Thông báo tân sinh viên khóa 2021 tham gia các hoạt động đầu khóa; tạm dừng đến Trường, tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Nội dung thông báo số 3239 (file đính kèm)

Nội dung thông báo số 2054 (file đính kèm)

Danh sách cố vấn học tập khóa 2021 (file đính kèm)