Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms. Thu)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0945.466.141 (Mr. Kien)

Biểu mẫu sinh viên - Phòng Đào Tạo

STT


TÊN BIỂU MẪU


TẢI VỀ

1

Đơn đề nghị tạm dừng học tập/Bảo lưu kết quả học tập

ĐT-BM01

2

Đơn đề nghị được tiếp tục học

ĐT-BM02

3

Đơn đề nghị xét chuyển trường

ĐT-BM03

4

Đơn đề nghị chuyển ngành học

ĐT-BM04

5

Đơn đề nghị xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập

ĐT-BM05_a

6

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, GDTC và các môn khoa học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐT-BM05_b

7

Đơn xin bổ sung, rút học phần môn học

ĐT-BM06 

8

Đơn xin ghép lớp (Học lại, cải thiện, học vượt)

ĐT-BM07

9

Đơn xin mở lớp

ĐT-BM08

10

Phiếu đăng ký học chương trình thứ hai

ĐT-BM09

11

Đề nghị xác nhận học phần thay thế

ĐT-BM10

12

Phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp (Áp dụng cho sinh viên các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

ĐT-BM11

13

Phiếu đăng ký tốt nghiệp (Áp dụng cho sinh viên các lớp đào tạo theo niên chế) 

ĐT-BM12

14

Phiếu đăng ký thi lại tốt nghiệp (lần 2)

ĐT-BM13

15

Giấy đề nghị xác nhận thời gian công tác xét miễn giảm môn học

ĐT-BM14

16

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

ĐT-BM15

17

Đơn xin cấp bản sao chứng chỉ/chứng nhận 

ĐT-BM16

18

Giấy ủy quyền

ĐT-BM17

19

Phiếu đăng ký dự tuyển trình độ đại học và liên thông trình độ cao đẳng, đại học

ĐT-BM18

20

Phiếu xác nhận thời gian công tác - tuyển sinh

ĐT-BM19

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo
ĐT: (0294) 3855 247 - 
3765 536 - 3765 668
Email: daotao@tvu.edu.vn

Phòng Khảo thí
ĐT: (0294) 3855 944
Email: tuyensinh@tvu.edu.vn

Phòng TT&QBCĐ
ĐT: (0294) 3855 246 (156)
Email: tttt@tvu.edu.vn

Liên hệ Khoa chuyên môn

Thống kê truy cập

0492520
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần
Tháng này
Cuối tháng
Tất cả
1217
1547
4364
3719
5366
17646
492520

Forecast Today
1248


Your IP:10.1.1.226
Go to top