ĐH Trà Vinh tuyển sinh 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/01/2017 09:42 - Người đăng bài viết: admin
Năm 2017, Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh 37 ngành đại học, 26 ngành cao đẳng, 13 ngành thạc sĩ và 3 ngành tiến sĩ. Trường áp dụng phương thức tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo. Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thì THPT quốc gia hoặc xét tuyển học bạ THPT.
Các ngành đào tạo đại học:    
Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành Sư phạm ngữ văn Khmer Nam Bộ) D140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Khmer Nam Bộ, Nghệ thuật sân khấu cải lương) D210210 Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Kỹ năng âm nhạc 
Ngôn ngữ Khmer D220106 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Văn hoá Khmer Nam Bộ, Văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ, Mê Kông học) D220112 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng D510102 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí D510201 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử D510301 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Xét nghiệm Y học D720332 Toán, Hóa, Lý 
Toán, Hóa, Sinh
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa D510303 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học D510401 Toán, Hóa, Lý 
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin D480201 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm D540101 Toán, Hóa, Lý 
Toán, Hóa, Sinh 
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Điều dưỡng D720501 Toán, Sinh, Hóa
Giáo dục mầm non D140201 Ngữ văn, Năng khiếu, Toán
Ngữ văn, Năng khiếu, Lịch sử
Ngữ văn, Năng khiếu, Địa lí
Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn 
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử
Dược học D720401 Toán, Hóa, Lý
Toán, Hóa, Sinh
Kinh tế D310101 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Kế toán D340301 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Luật D380101 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Y đa khoa D720101 Toán, Hóa, Sinh
Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Nông nghiệp D620101 Toán, Sinh, Lý 
Toán, Sinh, Hóa 
Toán, Sinh, Tiếng Anh
Nuôi trồng thủy sản D620301 Toán, Sinh, Lý 
Toán, Sinh, Hóa 
Toán, Sinh, Tiếng Anh
Răng - Hàm - Mặt D720601 Toán, Hóa, Sinh
Tài chính - Ngân hàng D340201 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Quản trị văn phòng D340406 Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí
Thú y D640101 Toán, Sinh, Lý 
Toán, Sinh, Hóa
Toán, Sinh, Tiếng Anh 
Y tế Công cộng D720301 Toán, Hóa, Lý 
Toán, Hóa, Sinh
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 
 
D340103    Tiếng Anh - Ngữ văn - Toán
Địa lí - Ngữ văn - Tiếng Anh
Địa lí - Ngữ văn - Lịch sử
Địa lí - Ngữ văn - Toán
Ngành Chính trị học
 
 
 
D310201
 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 
 
 
Các ngành tuyển sinh mới
Văn hóa học
Công tác xã hội
Toán ứng dụng
Khoa học vật liệu
Kỹ thuật môi trường
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông


ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
Ngànhđàotạo Mãngành
Văn hóa học 62310640
Quản trị kinh doanh 62340102
Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn          62140111

ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Ngành đào tạo Mã ngành Môn thi
Văn hóa học 60310640 Cơ sở Văn hóa Việt  Nam, Triết học, Tiếng Anh.
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ Văn 60140111 Phương pháp giảng dạy Ngữ văn, Triết học, Tiếng Anh.
Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh 60140111 Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Triết học, Tiếng Pháp.
Luật kinh tế 60380107 Lý luận Nhà nước và pháp luật, Triết học, Tiếng Anh.
Luật dân sự và tố tụng dân sự 60380103 Lý luận Nhà nước và pháp luật, Triết học, Tiếng Anh.
Kế toán 60340301 Toán, Kinh tế học, Tiếng Anh.
Quản lý kinh tế 60340410 Toán, Kinh tế học, Tiếng Anh.
Quản trị kinh doanh 60340102 Toán, Kinh tế học, Tiếng Anh.
Thú y 60640101 Toán, Sinh lý động vật, Tiếng Anh.
Kỹ thuật điện 60520202 Toán, Cơ sở kỹ thuật điện, Tiếng Anh.
Phát triển nông thôn 60620116 Toán, Hệ thống canh tác, Tiếng Anh.
Công nghệ thông tin 60480201 Toán rời rạc, Tin học cơ sở, Tiếng Anh.
Kỹ thuật hóa học 60520301 Cấu tạo chất và cơ sở lý thuyết hóa học, Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ, Tiếng Anh.TUYỂN SINH CAO ĐẲNG
Các ngành đào tạo cao đẳng:      
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Khmer Nam Bộ, Nghệ thuật sân khấu cải lương, Thiết kế thời trang biểu diễn)   C210210 Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Kỹ năng âm nhạc 
Công nghệ chế biến thủy sản   C540105 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Sinh, Hóa 
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí   C510201 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông   C510302 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử   C510301 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật xây dựng   C510103 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ thực phẩm   C540102 Toán, Hóa, Lý
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin   C480201 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Công tác xã hội   C760101 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ Văn, Lịch sử
Toán, Ngữ Văn, Địa lí
Điều dưỡng   C720501 Toán, Hóa, Sinh
Dược   C720401 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Giáo dục mầm non   C140201 Ngữ văn, Năng khiếu, Toán
Ngữ văn, Năng khiếu, Lịch sử
Ngữ văn, Năng khiếu, Địa lí
Kế toán   C340301 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Khoa học Thư viện   C320202 Toán, Lý, Hoá
Lịch sử, Ngữ Văn, Địa lí
Lịch sử, Ngữ văn, Toán 
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh
Nuôi trồng thủy sản   C620301 Toán, Sinh, Lý 
Toán, Sinh, Hóa
Toán, Sinh, Tiếng Anh
Phát triển nông thôn   C620116 Toán, Sinh, Lý 
Toán, Sinh, Hóa
Toán, Sinh, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh   C340101 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Quản trị văn phòng   C340406 Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí
Thú y   C640101 Toán, Sinh, Lý 
Toán, Sinh, Hóa
Toán, Sinh, Tiếng Anh
Tiếng Anh   C220201 Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn 
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử
Tiếng Khmer   C220106 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Văn hoá Khmer Nam Bộ, Văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ, Mê Kông học)   C220112 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)   C220113 Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán
Địa lý, Ngữ văn, Tiếng Anh
Địa lý, Ngữ Văn, Lịch sử
Địa lý, Ngữ Văn, Toán
Xét nghiệm Y học   C720332 Toán, Lý, Hóa 
Toán, Sinh, Hóa
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

sau đại học
     
                                                                                                                              

CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

   

LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

Đại học Trà Vinh là trường đại học công lập, thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tuyển sinh trên toàn quốc với 18 ngành sau đại học, 39 ngành bậc đại học, 26 ngành bậc cao đẳng.

Lĩnh vực đào tạo:

Nông nghiệp - Thuỷ sản, Kỹ thuật - Công nghệ, Y - Dược, Ngoại ngữ, Ngôn ngữ - Văn hoá- Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Kinh tế - Luật, Hoá học Ứng dung, Sư phạm, Quản trị văn phòng - Việt Nam học - Thư viện, Lý luận Chính trị, Khoa học cơ bản.

Trường tuyển thêm 9 ngành đại học mới năm 2017 gồm: 
Thiết kế công nghiệp
Văn hóa học
Âm nhạc học
Giáo dục Tiểu học
Công tác xã hội
Kỹ thuật môi trường
Khoa học vật liệu
Toán ứng dụng
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Chuẩn đầu ra các ngành nghề

VIDEO

Đại học Trà Vinh tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Trung tâm TT&QBCĐ
ĐT: 02943 765 535 - 765 536
Email:
tttt@tvu.edu.vn
Phòng Khảo thí
ĐT: 02943 855 944
Email: tuyensinh@tvu.edu.vn
Phòng Đào tạo
ĐT: 02943 855 247
Email:
daotao@tvu.edu.vn

Kênh YOUTUBE